Reklam
Reklam

Büyükşehir, SEKAY ile her atığı ekonomiye kazandırıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen SEKAY, kurulduğu günden bu yana 179 milyon 207 bin kWh elektrik enerjisi üreterek, 110 bin kişinin günlük elektrik tüketimini tek başına ekonomiye kazandırdı. 500 dönüm arazi üzerinde yer alan tesis bölgenin en büyük katı atık entegre tesisi olma özelliğini elinde bulunduruyor.

Büyükşehir, SEKAY ile her atığı ekonomiye kazandırıyor
24 Haziran 2022 - 19:38
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından atıkların bertarafı için hayata geçirilen SEKAY
projesi ile çöpten elektrik enerjisi üretimi devam ediyor. Gelecek nesillere daha yeşil bir
dünya bırakmak, tüketim kültürünün neden olduğu olumsuzlukları minimum seviyeye
indirmek ve dünyanın içinde bulunduğu enerji kıtlığında ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtarmak
adına inşa edilen Sakarya Katı Atık Entegre Tesisinde bugüne dek 179 milyon 207 bin kWh
elektrik enerjisi ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca cam, metal, kağıt ve plastik atıklar da
ayrıştırılarak hammadde olarak ikinci kez tüketime kazandırılıyor.

Çöp kaynak olarak tekrar ekonomiye kazandırılıyor

Sakarya’da sokaklarda bulunan her çöp tenekesine bırakılan çöp bu tesise gelerek geri
dönüşümün bir parçası oluyor. Tesise 16 ilçeden günlük toplam bin ton çöp geliyor. Bu da
Sakarya’da her vatandaş günlük ortalama 1 kilogram çöp meydana getirdiğini gösteriyor. Bu
çöpler katı atık entegre tesisinde işlenerek geri dönüşüme, enerjiye ve gübreye
dönüştürülüyor. Çöp olarak nitelendirilen her şey tüketim odaklı yaşamda ikinci kez nitelik
kazanıyor. Bu sayede çöp kaynak olarak tekrar ekonomiye kazandırılmış oluyor.

110 bin ton tıbbi atık sterilize ediliyor

Sıfır atık projesi kapsamında hayat geçirilen Katı Atık Entegre Tesisi ile bir yandan enerji
üretilerek bir yandan da üretim döngüsüne tekrar kazandırılan hammadde ile şehrin katma
değer üretimi artıyor. Buraya gelen günlük bin ton çöp öncelikle ayrıştırma merkezimize
gidiyor ve burada cam, kâğıt, plastik, organik atıklar olmak üzere ayrıştırılıyor. Ayrıca aylık
ortalama 110 ton tıbbi atık tesisin bir bölümünde toplanarak sterilize ediliyor. Sterilize
işleminden sonra zararsız hale getirilen tıbbi atıklarda düzenli depolama sahasında muhafaza
edilerek geri dönüşümün ve enerji üretiminin bir parçası haline geliyor.

Sıfır atık yönetimi ile hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlanıyor

Gelen çöplerin yüzde 30’luk kısmı zemini mebran ve dere çakılı ile örtülü olan düzenli
depolama sahasında muhafaza edilip çürütülerek borularla metan gazı elde ediliyor. Zeminde
serili olan mebran ve dere çakılı sayesinde toprağa sızıntı engellenerek çöpün toprağı ve
dolayısı ile çevreyi kirletmesi engelleniyor. Kalan yüzde 70’lik kısımdan ayrıştırılan cam,
kâğıt, metal ve plastik geri dönüşüm ile hammadde olarak yeniden ekonomiye
kazandırılıyor. Elde edilen metan gazı ve çöpün geriye kalan kısımdan elde edilen biogaz ile
elektrik enerjisi üretilirken aynı zamanda gübre ve atıktan üretilmiş yakıt da üretiliyor.
Günümüz ve geleceğin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan enerji ihtiyacının bir kısmını

insanlık için önemsiz bir atık ve detay olan çöplerden elde ediliyor. Tüm geri dönüşüm
prosesleri uygulanarak sıfır atık yönetimi ile hem çevreye hem de ekonomiye katkı
sağlanıyor.

110 bin kişinin elektriği Büyükşehir’den

İnsanı merkeze alan bir anlayışla hareket eden, çevre projeleriyle ülkenin örnek gösterilen
belediyelerinden biri olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SEKAY projesi ile 14,04 MW/h
üretim kapasitesi ile bugüne dek 179 milyon 207 bin kWh elektrik enerjisini çöpten üretti.
110 bin kişinin günlük elektrik enerjisi tüketimini karşılayan tesis, fosil yakıtların çevre
kirliliğine neden olarak ürettiği enerjiye oranla karbon emisyon salınımını asgari seviyelerde
tuttuğu için oldukça çevreci bir üretim modeli. Doğaya atılmayarak çöp kutusuna atılan her
atık tesiste işlenerek hayata ekonomiye kazandırılıyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum